top of page
Artboard 8.png

Hipnoterápia
Transforming Therapy™

"A modern Hipnoterápia a napjainkig ismert leghatékonyabb végleges pozitív változásokat okozó, rövid ideig tartó terápia!"

Gil Boyne, Transforming Therapy

Meghatározás

A hipnoterápia egy olyan terápiás forma, amely ötvözi a hipnózis mély relaxáció előidézését az egyénre szabott tanácsadási technikákkal, amelyeket az egyes hipnoterapeuták egyedileg biztosítanak. Ebből kifolyólag nem lehet egy egyszerű definícióval leírni a hipnoterápiát, mint terápiát. Minden hipnoterapeuta egyedi eszközökkel, technikák és háttérrel rendelkezik, amelyek kifejezetten a tanácsadási területre irányulnak. 

Minden olyanra, amire az elme hatással van, azon a hipnoterápia tud segíteni!*

A hipnoterápia magában foglalja az egészségfejlesztést és a fizikai és testi javulás, jobbulás elősegítését, valamint az egész emberi jól-lét elérésének holisztikus megközelítését. A hipnoterápia egy drámaian gyors beavatkozási módszer, amely pozitív irányban tartósan megváltoztatja a kliens kompetencia és képesség érzéseit saját magával, és az életével kapcsolatban is.

A hipnoterápia során elfeledett emlékeket, rejtett kreativitást, új betekintést/megközelítést, kompetencia-érzeteket, félelmek felszabadítását vagy mély érzelmek elérését élheti meg a kliens.

A hipnoterápia segítségével a kliens ráébredhet, hogy mi mindnyájan felelősek vagyunk a saját valóságunkért és meg tudjuk változtatni vagy átalakíthatjuk a saját hiedelmeinket, felfogásunkat, hogy azt a választott valóságot hozzuk létre, amit nem puszta beletörődésből fogadunk el, amit véleményünk szerint el kell fogadnunk, hanem azt hozhatjuk létre, amit valójában akarunk. Azaz végre átvehetjük az igazi irányítást az életünk felett!

Artboard 10.png
A személyes fejlődésünk záloga nem az új információk megtanulásában, hanem a régi, önlimitáló hitek feledésében rejlik!

A hipnoterápia során az ember rájön arra, hogy saját valóságáért ő maga felel. Ahhoz, hogy érzékelése és hite mentén egy választásokon alapuló valóságot hozhasson önmagának létre, segítségül hívhatja az ezeken alapuló választás és újra alakítás készségét, amik mindenkiben ott vannak születésétől fogva.

A lét sokkal több annál, mintsem elfogadjuk mindazt, amiről azt hisszük, hogy muszáj elfogadnunk!

Ez az „ön-tudatosság" vagy a tudatosság felébresztése a hipnoterápia egyik legnagyobb előnye.  A Transzformációs Terápia – Transformational Therapy egy Gil Boyne által kifejlesztett rendszer. Egy olyan folyamat, amellyel a belső gyermeket el lehet érni, megérinteni és elfogadni őt a belső blokkok felszabadításával és a múltbeli érzelmi traumák megoldásával úgy, hogy ez a felnőttben, a kliensben a kreatív életerőt felszabadítsa és a hipnózisban történő újra tanítással, megerősítse azt.

A hipnoterápia felhasználásával és kreatív vizualizációval pozitív jelent tudunk teremteni úgy, hogy újjáépítjük a múltat a kliens tudatalattijában. A jelen megéléseinket a múlt emlékei befolyásolják, amik a tudatalattinkban vannak eltárolva. Amikor az ezekhez köthető érzelmi emlékeket megváltoztatjuk, feloldjuk, akkor a jelenhez való hozzáállásunkat, önmagunkba vetett hitünket és motivációnkat változtatjuk meg pozitív irányban.

Artboard 5 copy.png

Mennyibe kerül?

Egy kreatív és sikeres jelent és jövőt vagyunk képesek létrehozni azáltal, hogy újra-programozzuk a múltat a tudatalattinkban.

Gyermekként nem volt lehetőségünk megválasztani a hitrendszerünket vagy a kondicionálást, amit kaptunk a szüleinktől, más tekintélyszemélyektől vagy a környezetünktől. Felnőttként lehetőségünk van újra-programozni vagy újra-írni a múltban kialakult „forgatókönyveket” és szerepeket, amik a jelenben is, a mélyben, szinte észrevétlenül játszódnak. A múlt újra-alkotása egy dinamikus terápiás módszer, ami egyszerűen és szelíden segít a határtalan jelen és jövő kialakításában.

A transzformáció szó azt jelenti, hogy átalakítani, vagy átszervezni. Ez egy olyan változási folyamat, amelyben az egység magasabb szintje és az Isteni, ön-szeretet integrálódnak a személyiségben és a tudatban. A transzformációs folyamaton keresztül az elmében és a szívben lévő megosztottság - a belső feszültség - megszűnik, és a belső női és férfi kettősség egyesül. A transzformációs tapasztalatok, megélések új fényben világítják meg a lelket és segítik az embert a belső békéjének, középpontjának megismerésében, felfedezésében és abban, hogy önmagát, a saját életét alakítsa ki és élje meg.

Úgy, ahogy az életben is, itt is a sikeresség garanciája az elköteleződés és a belerakott munka minőségétől és mennyiségétől függ. Gil Boyne a Transzformációs Terápiát a "Nép Terápiájának" hívta, mert ez mindenki számára elérhető, rövid ideig tartó, kliens és terapeuta függőségi viszony kialakulását teljesen mellőző terápiás forma.

Artboard 9.png
A hosszú kezelésmenetekkel ellentétben, a Comprido Holistics hitvallása is az, hogy belátható időn belül Önmagad legstabilabb támaszává válj, így számodra a legmegfelelőbben függetlenítve magadat a túl hosszú ideig tartó, és sok esetben fölösleges kezelésmenetektől, és kezelésformáktól!

Transforming Therapy™
és Gil Boyne

Gil Boyne 1956-ban alapította a Los Angeles-i Hipnózisképző Intézetet (Hypnotism Training Institute of Los Angeles) . A rákövetkező 15 év során kifinomult megközelítéssel fejlesztette képzéseit, melyet Transforming Therapy-nak nevezett, ami sokkal fejlettebb volt a szuggesztiós programozás és más leegyszerűsített “hipnoanalízisekhez” képest, melyek akkoriban elterjedtek voltak.

Iskolája és az általa kialakított megközelítés/rendszer, mely utóbbit “Transforming TherapyTM”-nak nevezett el, nemzetközi hírűvé tette, és vonzotta a világ minden tájáról a tanulókat, közöttük sok orvost, pszichoterapeutát és más mentálhigiénés szakembert. A következő 40 évben Gil Boyne számos szakembert nevelt ki a ma legismertebb hipnoterpauták és hipnózis-oktatók/tanárok közül, és számos országban jelen voltak partneriskolái, melyek közül néhány a “Transforming TherapyTM” hivatalos képzési központjává is vált.

A letisztult „Transforming Therapy” című könyv lett a végleges tankönyv, amely rendszerbe szedi a Transforming Therapy fejlett klinikai hipnoterápiás rendszerét, ahogyan azt Gil Boyne kifejlesztette és tanította az elmúlt két évtizedben. A könyvet először 1989-ben adták ki (ISBN 0-930298-13-6), és új anyagokat valamint  a képzései kézikönyveiből, jegyzeteiből és esettanulmány-átiratokból kiemelt tartalmakat foglalt magába, melyeket Gil Boyne védett le és adott ki 1985-ben. A Westwood Publishing cég 1970 óta publikál anyagokat Gil Boyne Transforming Therapy rendszeréről.

Részlet a „Lee” című klasszikus Gil Boyne oktatófilmből – A dadogás és heves önelutasítás esete. A teljes film elérhető a Westwood Publishingtől, J. Butler – Gil Boyne összes művek szerzői jogának tulajdonosa.

Ez egy gyökeresen más megközelítés az emberek megsegítésére. Gil Boyne egy egyedülálló rendszert hozott létre, amely letisztultan és ékesszólóan szól a legmélyebb szükségleteink kielégítésének és legmagasabb lehetőségeink megvalósításának kérdéseiről. Boyne a problémák megoldására a belső kretív elme segítségét használja fel. A könyv tartalmazza a technikákat és az élő terápiák teljes szó szerinti átiratát. Ez a könyv remekül szemlélteti, hogy Boyne módszerei jelenleg hogyan határozzák meg újra a hipnoterápia jelentését és lényegét.

Gil Boyne számos egyedi és eredeti módon járult hozzá a hipnoterápia kortárs gyakorlatához, és sokak szerint a legbefolyásosabb hipnoterapeuta és tréner volt az 1970-es évektől a 20. század végéig.

Gil Boyne hívta fel a tanácsadói és terapeuta szakma figyelmét az emberi elme belső bölcsességére.

Gil Boyne méltán vált híressé az 1950-es években végzett mélyreható úttörő munkája miatt a hipnózis “rapid indukcióinak” kifejlesztésében, amelyek rendkívül hatékonynak és biztonságosnak bizonyultak terápiás használatra. Ezek a technikák azóta a alapvető módszereivé váltak színpadi hipnózisban résztvevő önkénteseknek és olyan körülmények között, ahol a hipnotikus indukció lassabb formái hatástalannak bizonyultak. Gil Boyne ezen a területen végzett munkáját megelőzően az „azonnali hipnózis” fogalma a legtöbb hipnotizőr számára ismeretlen volt, vagy szinte ismeretlen volt, és az ősi keleti diszciplínák jógi és chi mestereinek technikáiról szóló beszámolók legendájának tűnt.

Gil Boyne Perls-hez hasonló nézetekkel rendelkezett, hogy a leghatékonyabb módja annak, hogy egy belső konfliktussal rendelkező vagy holtponton rekedt kliens előrelépését vagy előre mozdulását elérni elsősorban a dráma és a párbeszéd módszereinek alkalmazásával lehet, amelyek központi szerepet töltenek be a “Transforming Therapy”-ban.

A Transforming Therapy, Roger tanácsadási megközelítési módszere mélyen kliensközpontú, Gil Boyne pedig hatékony protokollsorozatot fejlesztett ki annak biztosítására, hogy az ülés során a terápiás döntések megfeleljenek a kliens tudatalatti szükségleteinek.

Gil Boyne-ra nagy hatással volt Dave Elman - hipnotizőr és a kommunikáció mestere -, akinek munkáját intenzíven tanulmányozta. Gil Boyne folytatta a hipnoterápiás kommunikáció fejlesztését egy olyan korszakban, az 1960-as évektől kezdve, amikor a kliensek több információforrásnak voltak kitéve, következésképpen kifinomultabbak voltak, és hajlamosabbak voltak kérdezősködni és kritikusabbak lenni. Ez mára egy intenzív szakaszba érkezett, ahol az emberek a mentális és ön-segítő technikák széles repertoárjához férhetnek hozzá online.

Gil Boyne egy természetes, mégis jóindulatú tekintélyszemély stílust alakított ki és a terápiás kapcsolatot egy rendkívül interaktív és interakciókkal teli eszmecserék sorozatára építette fel, mielőtt a hipnotikus szakaszba lépett volna az intenzív közös munka. Teljesen tisztában volt azzal, hogy az ügyfél kétségeit és kérdéseit először meg kell oldani, mielőtt a munka mélyebb szakaszába lépne tudatosan és tudatalatt abba a mély szövetségbe, amit a hipnózis tesz lehetővé.

Nagy tapasztalattal rendelkezett a transz előidézésében, valamint a tudatalatti reakciók és a kliensek visszajelzéseinek megfigyelésében, melyek segítségével terápiás döntéseit a kliens válaszaihoz igazíthatta. Tudta, hogy a hatékony hipnoterapeuta és a kliens tudatalattija közötti kapcsolat páratlanul erős és biztonságos terápiás állapotot biztosít, és ez maximalizálja a kliens azon képességét, hogy belső erőforrásokat tudjon igénybe venni a problémák megoldásához és ahhoz, hogy a változást válassza.

A Comprido Holistics és az International Hypnosis Center (HTI) azt a feladatot tűzte ki célul, hogy Dave Elman, Gil Boyne és John Butler örökségét vigye tovább és mindenki számára elérhetővé tegye a hipnoterápiát, hiszen a "Hipnózis Mindenkié"!

Árak

Hipnoterápia árak

Egy-egy alkalom 1 óra és 2,5 óra időterjedelemben változhat egyéntől, és problémától függően!

Az ülés ára - 25 000 Ft / óra

Az alkalmankénti ülések ára minden megkezdett fél órával számolandó 1 óra terjedelem felett! 2 órás időkorlát túllépése esetén nincs felár, azaz egy akár 2,5 órás ülés ára is csak maximálisan 50 000 Ft!

Az árlista 2023. november 6-tól, az esetleges módosításig érvényes.

Ha bizonytalan vagy, hogy tud-e a te problémádon segíteni a hipnoterápia, vagy bármilyen kérdésed lenne a módszerrel kapcsolatban, akkor vedd igénybe a

10 perces INGYENES konzultációs

telefonbeszélgetési lehetőséget. Hívj fel telefonon vagy WhatsApp-on és ha nem venném fel, akkor a lehető leghamarabb visszahívlak!

Hogyan fogunk együtt dolgozni?

Arra törekszem, hogy minimálisra csökkentsük az ülések számát, de ezt mindig elkötelezetten az ügyfeleim igényei iránt teszem. Egyes ügyfelek egy alkalomra jönnek, és elérik céljaikat, vannak, akik három-hat alkalomra, mások hosszabb időre, amikor úgy döntenek, hogy kiterjedt személyes fejlesztésre vállalkoznak. Az ügyfelek időnként visszatérhetnek, hogy fejlesszék terápiás képességeiket, hogy megbirkózzanak az élet adta új kihívásokkal.

A terápia partnerségként működik, és Te, mint kliens arra vállalsz felelősséget egy-egy alkalom után, hogy a házi feladatokat (önhipnózist, önprogramozás, programozások hallgatása, stb), amiket kapsz, maradéktalanul végrehajtod. A kliensek általában nagyon motiválónak és élvezetesnek találják ezeket, és ezt nagy valószínűséggel te is így éled meg, amik erre kerül a sor.

Az üléseken témaként felmerülő és elhangzott dolgok a szakmai titoktartás értelmében maradéktalanul vannak kezelve.

Artboard 5 copy.png

Szeretnél velem dolgozni?

*Az állítás, miszerint "Minden olyanra, amire az elme hatással van, azon a hipnoterápia tud segíteni!" nem zárja ki más terápiás megközelítések, orvosi segítség, a klinikum és a patológia szakszerű alkalmazását sem! Ezek egymás segítve még hatákonyabbá és gyorsabbá tehetik a kliens lelki-testi felépülését.

bottom of page